Ναι στην παράκαμψη Γιάλοβας

Πέμ, 17/03/2022 - 13:33

Στον χαρακτηρισμό της παράκαμψης Γιάλοβας ως έργου εθνικού επιπέδου προέβη με σχετική απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Με την εν λόγω απόφαση, ειδικότερα, αφ’ ενός χαρακτηρίζεται το έργο της κατασκευής της παράκαμψης Γιάλοβας της 9ης εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος ως έργο εθνικού επιπέδου και αφ’ ετέρου εγκρίνεται η ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η αρμοδιότητα σύναψης σύμβασης του εν λόγω έργου ανατίθεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του μήκους περίπου 7,7 χιλιομέτρων τμήματος της παράκαμψης Γιάλοβας αποτελεί συνέχεια του εθνικού δρόμου Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι – Ρωμανού, δηλαδή του εθνικού οδικού δικτύου Πάτρα – Πύργος – Πύλος – Μεθώνη.

Στα πρώτα 3,5 χιλιόμετρα ακολουθείται η παλαιά χάραξη της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Πύλου, ενώ τα υπόλοιπα 4,2 χιλιόμετρα αποτελούν κυρίως νέα χάραξη, σημειώνεται στην απόφαση, στην οποία προστίθεται ότι “με την ολοκλήρωση της κατασκευής του υπ’ όψιν τμήματος θα βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης εθνικής οδού”.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Με βάση την εγκεκριμένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου οριστική μελέτη οδοποιίας προβλέπεται:

– η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μέτρα, με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 χιλιομέτρων

– η κατασκευή 5 ισόπεδων κυκλικών κόμβων

– η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου καθώς και κατασκευή παράπλευρων και εγκάρσιων οδών μήκους περίπου 10,7 χιλιομέτρων

– η κατασκευή 2 τεχνικών με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) συνολικού μήκους περίπου 200 μέτρων

– η κατασκευή σημαντικών έργων αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων

– η κατασκευή μιας άνω διάβασης υφιστάμενης οδού

– η κατασκευή έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης αρτηρίας κ.α.