Με τροπολογία που κατατέθηκε κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπ. Υποδομών και Μεταφορών για τη «Βιώσιμη αστική κινητικότητα» ορίζεται ότι «όσο εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021, οι δημόσιες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παρέχουν συγκοινωνιακό έργο, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν στην ανάθεση συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με σκοπό την προμήθεια συσκευών διασφάλισης της συνεχούς απολύμανσης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα των πάσης φύσεως μέσων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου, με δυνατότητα μεταφοράς επιβατών κατά τη λειτουργία των συσκευών, καθώς και συσκευών απολύμανσης στην περίοδο εκτός δρομολογίων των εσωτερικών επιφανειών των μέσων αυτών».

Με την ίδια τροπολογία ορίζεται και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη προμήθεια.