Παρατάθηκε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 η ισχύς της απόφασης περί «επιβολής του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Στη συγκεκριμένη απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896 (ΦΕΚ 3402/Β/20) ορίζεται πως «1. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών κατ’ εφαρμογή του πρώτου άρθρου της παρούσας. 2. Σε περίπτωση υποχρέωσης των παραπάνω εργαζομένων προς εκτέλεση νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται».

Η ισχύς της προηγούμενης σχετικής απόφασης λήγει σήμερα 15/9/20 στις 23:59.