Με απόφαση της ΑΑΔΕ προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας λόγω τεχνολογικών εξελίξεων σε ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες.

Έτσι, έχουμε νέους ΚΑΔ στις κατασκευές ηλεκτρικών οχημάτων ως εξής:

1