Τροχοί & TIR

Ο καταγγέλλων λαμβάνει 3.000 ευρώ

Μέχρι 3.000 ευρώ ανέρχεται η αμοιβή για όποιον καταγγέλλει μη έκδοση απόδειξης λιανικής. Αυτό προβλέπει ο νόμος 5073 (ΦΕΚ Α/204-11/12/23) επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του troxoikaitir.gr από τ
Τρίτη 12/12/2023 - 12:23
Κοινοποίηση στα Social Media

Μέχρι 3.000 ευρώ ανέρχεται η αμοιβή για όποιον καταγγέλλει μη έκδοση απόδειξης λιανικής.

Αυτό προβλέπει ο νόμος 5073 (ΦΕΚ Α/204-11/12/23) επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του troxoikaitir.gr από τις 30/10/23 βλέπε εδώ.

Με τον νέο νόμο ορίζεται ότι:

«Αν, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος οντότητας του ν. 4308/2014, μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με το παρόν, ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των εκατό ευρώ (100 €), ούτε υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια οντότητα, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.

Η χρηματική επιβράβευση του παρόντος δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου».

PreviousNext