Τροχοί & TIR

Οδικές συνδέσεις πρατηρίων καυσίμων

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων χωροθέτησης και οδικών συνδέσεων
Πέμπτη 28/03/2024 - 14:26
Κοινοποίηση στα Social Media
MAN

Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων χωροθέτησης και οδικών συνδέσεων εγκαταστάσεων Πρατηρίων Καυσίμων και Ενέργειας αποφάσισε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών με σημερινή του απόφαση.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

Η διερεύνηση όλων των θεμάτων που αφορούν σε θέματα χωροθέτησης και οδικής σύνδεσης των εγκαταστάσεων Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (περιοχών εντός και εκτός σχεδίου, υπό ένταξη, όρια οικισμών, κατοικημένες περιοχές, κ.λπ.) που θα εισαχθούν προς εξέταση από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία για τη σύνταξη του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Πρατηρίων Καυσίμων και Ενέργειας και η υποβολή σχετικής εισήγησης στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Πάντως, μέχρι σήμερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την έγκριση λειτουργίας ενός πρατηρίου καυσίμων απαιτούνται τουλάχιστον 23 δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων, τοπογραφικό διάγραμμα και σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου.

Παραμένουν ως έχουν τα πρατήρια των μεταφορικών

Υπενθυμίζουμε ότι με την απόφαση 128145/18-12-2020 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών.

Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να αδειοδοτηθεί εφόσον η μεταφορική εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους.

Τα παραπάνω ήδη αδειοδοτημένα πρατήρια καυσίμων μεταφορικών επιχειρήσεων και ΚΤΕΛ δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τα πορίσματα και τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη μελέτη για την οποία συστήθηκε με σημερινή απόφαση η ομάδα εργασίας.

PreviousNext