Στα ύψη έφτασε τις τελευταίες μέρες η τιμή του πετρελαίου κίνησης, προκαλώντας την αγανάκτηση των αυτοκινητιστών Φ.Δ.Χ., οι οποίοι, λόγω συμφωνιών, δεν μπορούν να μετακυλίσουν στους πελάτες – φορτωτές το υπερβάλλον κόστος, με συνέπεια να εξανεμίζεται το όποιο όφελος έχουν από το κόμιστρο.

Μεγάλες είναι και οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου μεταξύ των νομών της χώρας με τις διαφορές να φτάνουν τα 15 και 20 λεπτά ανά λίτρο.

Ακριβότερος ο νομός Κυκλάδων με τιμή 1,565 και φθηνότερος ο νομός Δράμας με 1,338. Πανελλαδικά ο μέσος όρος της τιμής του ντίζελ είναι στα 1,410 ευρώ/ λίτρο, όταν την ίδια ακριβώς περίοδο πέρυσι η μέση τιμή του ντίζελ ήταν 1,196 ευρώ/ λίτρο.

Στον πίνακα 1 φαίνονται οι 5 ακριβότεροι νομοί και οι 5 φθηνότεροι, ενώ στον πίνακα 2 εμφανίζονται αναλυτικά οι τιμές πετρελαίου κίνησης για κάθε νομό ξεχωριστά. Στη διπλανή στήλη η τιμή του υγραερίου κίνησης.

 

Πίνακας 1
Πίνακας 1

1

 

1

Πίνακας 2
Πίνακας 2

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, Ημερομhνία: 28/06/2021