Τροχοί & TIR

Οι Άδειες Ταξί στην Αττική. Πόσες είναι ανά κατηγορία

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία πληθυσμού και διανυκτερεύσεων για την περιοχή της Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής δημοσίευσε επικαιροποιημένους πίνακες καθορισμού ανά έδρα του μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔ
Παρασκευή 11/08/2023 - 08:08
Κοινοποίηση στα Social Media

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία πληθυσμού και διανυκτερεύσεων για την περιοχή της Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής δημοσίευσε επικαιροποιημένους πίνακες καθορισμού ανά έδρα του μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑΜΕΑ).

Επιπλέον, δημοσίευσε πίνακες επιμερισμού του αριθμού αυτού για κάθε έδρα ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ταξί, τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑΜΕΑ και τέλος προσδιορισμού ανά έδρα της διαφοράς μεταξύ του μέγιστου αριθμού των αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) και του αριθμού των υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑΜΕΑ).

Για την Αθήνα (ενιαία έδρα) ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των αδειών ταξί είναι 11.263 ενώ ο υφιστάμενος αριθμός είναι 13.661, προκύπτει δηλαδή πλεόνασμα 2.398 αδειών.

Αναλυτικά, οι πίνακες των αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων που επιμερίζεται σε ΕΔΧ (ΤΑΞΙ), ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ) και ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων ΑΜΕΑ (ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ) έχουν ως εξής:

Πίνακας 1: Επιμερισμός μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων σε ΕΔΧ (ΤΑΞΙ), ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ) και ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων ΑΜΕΑ (ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ).

αδειες ταξι

Μετά τα παραπάνω προσδιορίζεται η διαφορά ανά έδρα του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) σε σχέση με τον υφιστάμενο αντίστοιχα αριθμό αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ- ΑΜΕΑ) και έχει ως εξής: 

αδειες ταξι


 

PreviousNext