Νέα διάταξη ισχύει από 8/11/20 σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354 απόφαση, η οποία ορίζει ότι:

Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση ότι έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR.

Όμως, με την ίδια απόφαση ορίζεται πως οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά από την είσοδό τους στη χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής  είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Ωστόσο, αν θα πρέπει να εκτελέσουν άλλο δρομολόγιο μέσα στο παραπάνω επταήμερο, τότε παύει η καραντίνα και μπορούν να φύγουν για το δρομολόγιο.