Τροχοί & TIR

Οι απασχολούμενοι στον τομέα των Μεταφορών στην ΕΕ και στην Ελλάδα

Το 2021, 6 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν στον τομέα των μεταφορών (3,1% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ). Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες (82,9% έναντι 1
Πέμπτη 16/02/2023 - 14:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Το 2021, 6 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν στον τομέα των μεταφορών (3,1% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ). Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες (82,9% έναντι 17,1% γυναίκες). Εννέα στα δέκα άτομα (89,6%) που απασχολούνταν στις μεταφορές εργάζονταν σε χερσαίες μεταφορές (όπως οδικές ή σιδηροδρομικές), ενώ το 5,7% εργάστηκε στις αεροπορικές μεταφορές και το 4,7% στις πλωτές μεταφορές (ποτάμιες ή θαλάσσιες μεταφορές).

Στην Ελλάδα, οι απασχολούμενοι στις οδικές μεταφορές αγγίζουν το 94% του συνόλου των απασχολούμενων στις μεταφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα οι απασχολούμενοι στις μεταφορές ανέρχονται στις 147.000 εργαζόμενους εκ των οποίων, σύμφωνα με άλλα στοιχεία, οι 138.000 (ποσοστό 93,87%) απασχολούνται στις οδικές μεταφορές συνολικά.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που απασχολούνταν στον τομέα των μεταφορών το 2021 ήταν στη Γαλλία (842 χιλιάδες, 13,9% του συνόλου της ΕΕ), στην Πολωνία (792 χιλιάδες, 13,1%), στη Γερμανία (689 χιλιάδες, 11,4%), Ισπανία και Ιταλία (627 χιλιάδες και 626 χιλιάδες, αντίστοιχα, 10,4% η καθεμία). Ο μικρότερος αριθμός απασχολουμένων ήταν στην Κύπρο και τη Μάλτα (5 και 6 χιλιάδες, αντίστοιχα, 0,1% η καθεμία).

Όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα των μεταφορών ανά φύλο, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών καταγράφηκαν στη Μάλτα (25,2%), στην Κύπρο (24,6%) και στη Γερμανία (24,4%). Στην άλλη άκρη της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά εργαζόμενων γυναικών στον τομέα των Μεταφορών καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,7%), στην Κροατία (11,5%) και στη Βουλγαρία (12,1%).

Πηγή: Eurostat

PreviousNext