Νέα παράταση δόθηκε στην ισχύ των ΠΕΙ (Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας) καθώς και στα ΔΕΕ (Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης), ενώ για τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης, ισχύει η παράταση μέχρι την 31η Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη (υπεγράφη την 29-4-20),  δίδονται οι εξής παρατάσεις:

- Παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) με ημερομηνία λήξης που βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.

- Μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης που βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 των κατόχων άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, καθώς και των κατόχων αδειών οδήγησης με χρονικό περιορισμό για λόγους υγείας.

- Από τις παραπάνω παρατάσεις εξαιρούνται οι άδειες των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE των κατόχων αυτών, για τις οποίες ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται, πως η παραπάνω παράταση ισχύος χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

- Παρατείνεται για έξι (6) μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, καθώς και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

Αποστολή της άδειας στο σπίτι

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο του κ. Κεφαλογιάννη, «δύνανται οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) να εξετάσουν την αποστολή των ήδη εκτυπωμένων εντύπων αδειών οδήγησης στη διεύθυνση κατοικίας των ενδιαφερομένων όπως έχει δηλωθεί στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, με συστημένη επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέ3σο που διασφαλίζει την ασφαλή παράδοση της άδειας οδήγησης στο δικαιούχο της».

Με την ίδια επίσης εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών της χώρας και προς τα ΚΕΠ για την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά την προσέλευση των πολιτών και να δίδεται προτεραιότητα στους πολίτες οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με όχημα για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό ή επιθυμούν ν αλάβουν μέρος σε προκηρύξεις/διαγωνισμούς.