Τροχοί & TIR

Ολική ψηφιακή παρακολούθηση των εξετάσεων για διπλώματα. Πώς θα γίνεται

Σύστημα το οποίο θα καταγράφει το σύνολο της διαδικασίας εξέτασης νέων οδηγών και οδηγών (για ΠΕΙ κ.λπ.) ανέλαβε να αναπτύξει για λογαριασμό του υπ. Μεταφορών το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικ
Δευτέρα 12/12/2022 - 10:51
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύστημα το οποίο θα καταγράφει το σύνολο της διαδικασίας εξέτασης νέων οδηγών και οδηγών (για ΠΕΙ κ.λπ.) ανέλαβε να αναπτύξει για λογαριασμό του υπ. Μεταφορών το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Με τη σύμβαση που υπεγράφη στις 9/12/22, το ΕΚΕΤΑ θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης η οποία θα καταγράφει το σύνολο της βασικής διαδικασίας πρακτικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Η καταγραφή θα γίνεται μέσω χρήσης μιας ολοκληρωμένης φορητής συσκευής, η οποία πρέπει να διαθέτει ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης έτσι ώστε να αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και κατάλληλης κάμερας (κάμερα της φορητής συσκευής, είτε φορητή-αποσπώμενη), οι οποίες θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και να χρησιμοποιούνται από τον εξεταστή στο εκάστοτε αυτοκίνητο.

Εικόνα και ήχος μέσα από τη καμπίνα

Η κάμερα θα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης τριακοσίων εξήντα (360) μοιρών και θα διαθέτει μικρόφωνο. Μέσω της χρήσης του μικρόφωνου και της κάμερας θα μπορεί να εικονίζεται όλη η καμπίνα του αυτοκινήτου, καθώς και εξωτερικά σημεία στο δρόμο τα οποία κρίνονται σημαντικά για την πορεία και κατά τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας.

Παράλληλα, μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα αναλύονται τα παρακάτω:

• Ψηφιοποίηση της πληροφορίας που σχετίζεται με τη διαχείριση των πρακτικών δοκιμασιών για τη λήψη άδειας οδήγησης που συμπεριλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

- Πρόσβαση σε Δεδομένα που αφορούν το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό για την εκτέλεση του έργου της απομακρυσμένης εποπτείας. Χώροι και σημεία αφετηρίας εξετάσεων ανά γεωγραφική περιοχή

- Σύνδεση με το Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών

- Καινοτόμο σύστημα αναζήτησης και αντιστοίχισης μεταξύ εκπαιδευτή/εξεταστή και εξεταζόμενου με τη χρήση τεχνολογίας συνδεδεμένης αλυσίδας (blockchain) που θα διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των εξεταζόμενων αλλά και θα επιτρέπει το έξυπνο ταίριασμα του εκάστοτε ελεγκτή με το σημείο αφετηρίας καθώς και τον χώρο που θα λαμβάνει χώρα η εξέταση, όπως αυτά τηρούνται στο Μητρώο Εξεταστών και αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, ένα εξελιγμένο και διαφανές σύστημα κλήρωσης και αντιστοίχισης θα παρατεθεί. H αντιστοίχιση θα γίνεται με τη χρήση μοναδικών (ψευδο-ανώνυμα) κλειδιών που θα παράγονται από την πλατφόρμα και θα μπορούν να είναι κυλιόμενα και θα επιτρέπουν την αντιστοίχιση όταν και μόνο όταν ο ελεγκτής θα φτάσει στον προορισμό (με δυνατότητα ενεργοποίησης της αντιστοίχισης σε μια ακτίνα μερικών μέτρων από το σημείο συνάντησης). Με την ενεργοποίηση της αντιστοίχισης θα μπορεί να καταγράφεται με πλήρη διαφάνεια στο προτεινόμενο σύστημα “αλυσίδας μπλοκ” για επαλήθευση εάν χρειαστεί σε μετέπειτα χρόνο ή και για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών για την παρουσία του ελεγκτή και του εξεταζόμενου στον χώρο χωρίς την παραβίαση της ιδιωτικότητας. Σημειώνεται ότι η εικόνα και ο ήχος από το εσωτερικό της καμπίνας θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικής φορητής συσκευής που θα διαθέτει η υπηρεσία στους εκάστοτε εκπαιδευτές μέσω των οποίων θα μπορεί να καταγράφεται τοπικά (off-line) η όλη διαδικασία της πρακτικής εξέτασης και θα μπορεί να τεκμηριώνει τη διαφάνεια της εξέτασης.

- Δυνατότητα διπλής αυθεντικοποίησης κατά τη διάρκεια της αντιστοίχισης μέσω SMS ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό θα διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας και χρησιμοποιείται ως εξής:

• Για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώματος υποβολής ένστασης, το καταγεγραμμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας,

• για τους σκοπούς του ελέγχου και της εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και της αξιολόγησης της οδηγικής ικανότητας του υποψηφίου οδηγού και οδηγού το καταγεγραμμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.

• για τον σκοπό της διαπίστωσης του αδιάβλητου της διαδικασίας των πρακτικών δοκιμασιών, το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στην περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ατυχήματος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.

PreviousNext