Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών δοκιμών του συστήματος φωτισμού εκκένωσης της Σήραγγας Κατερίνης (σήραγγα Τ4) θα εφαρμοστεί:

Α. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσ/νίκη στο τμήμα της Σήραγγας Κατερίνης (σήραγγα Τ4) και συγκεκριμένα από τον Νότιο Α/Κ Κατερίνης (434+203) έως τον Η-Α/Κ Κατερίνης (Χ/Θ 436+841) για ένα (1) βράδυ, ήτοι την Τρίτη (25-01-2022) κατά τις ώρες 22.00 έως 06.00 το πρωί της επομένης ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, λόγω εργασιών δοκιμών του συστήματος φωτισμού εκκένωσης της Σήραγγας Κατερίνης (Τ4).

Β. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πραγματοποιηθεί:

i) ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσ/νίκη από τη Χ/Θ 434+203 Α/Κ Νότιο Κατερίνης έως Χ/Θ 436+481 Η-Α/Κ Κατερίνης με εκτροπή κυκλοφορίας.

Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5-9β (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτ/μου και υποχρεωτική έξοδος για διατομή 3 λωρίδων).

ii) αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. του Νότιου Α/Κ Κατερίνης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5-6α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου).

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταξύ των δύο κόμβων θα πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής, ως εξής:

Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη:

Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., μέσω του Νότιου Α/Κ Κατερίνης (Χ/Θ 434+203), κίνηση αρχικά επί της δυτικής παράπλευρης οδού, εν συνεχεία κίνηση στο τοπικό οδικό δίκτυο άνωθεν της Σήραγγας Κατερίνης (σήραγγα Τ4), ήτοι: προέκταση οδού Χατζόγλου, ανατολική παράλληλη βοηθητική οδός, κυκλικός κόμβος οδού Λεωνίδα Ιασωνίδη, κυκλικός κόμβος οδού Αυγουστίνου, οδός Σελευκιδών, προέκταση οδού Ν. Δίκα και είσοδος στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., προς Θεσσαλονίκη, στη Χ/Θ 436,900.