Τις νέες διαδικασίες που ισχύουν για την είσοδο - έξοδο εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη οδικώς ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά:

 Α. Διαδικασία για είσοδο εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη οδικώς

1. Ο πράκτορας /συναλλασσόμενος, με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης freezone.thpa.gr, καταθέτει την προαναγγελία εισόδου εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή στο σύστημα.

2. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα με email την άδεια εισόδου του φορτηγού στην ελεύθερη ζώνη.

3. Πριν την άφιξη του φορτηγού στις πύλες της ελεύθερης ζώνης και εφόσον στην αρχική προαναγγελία δεν έχουν συμπληρωθεί οι λεπτομέρειες του φορτηγού και του οδηγού, η μεταφορική πρέπει να καταχωρήσει τις αναγκαίες πληροφορίες στο σύστημα.

4. Με την άφιξη του φορτηγού στην πύλη, καταχωρείται η άδεια εισόδου στο σύστημα της πύλης και ελέγχονται οι πληροφορίες της προαναγγελίας, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα.

5. Μετά τον επιτυχή έλεγχο, εκδίδεται από το σύστημα ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εισόδου και παραδίδεται στον οδηγό το δελτίο εισόδου.

6. Ο οδηγός κατευθύνεται στη λογιστική αποθήκη όπου παραδίδει τα εμπορεύματα.

7. Ο εκτελωνιστής/πράκτορας καταθέτει τα απαραίτητα παραστατικά του φορτίου στη Λογιστική Αποθήκη (ή στο αρμόδιο τμήμα) και αποδίδεται ο ΑΚΛΑ. Όταν αποδίδεται ΑΚΛΑ ανά φορτηγό τα παραστατικά πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίου εισόδου. Ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εισόδου και τα στοιχεία της χρέωσης στα βιβλία της λογιστικής αποθήκης, αποστέλλονται αυτόματα στο σύστημα της ελεύθερης ζώνης (WH01).

8. Ο οδηγός με «άδειο φορτηγό» κατευθύνεται στην πύλη εξόδου της ελεύθερης ζώνης και εμφανίζει στην πύλη εξόδου το αρχικό δελτίο εισόδου.

9. Μετά τον επιτυχή έλεγχο και καταγραφή του φορτηγού στην πύλη εξόδου, το φορτηγό εξέρχεται από την ελεύθερη ζώνη.

Β. Διαδικασία για έξοδο εμπορευμάτων από την ελεύθερη ζώνη οδικώς

 

1. Ο πράκτορας /συναλλασσόμενος με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης freezone.thpa.gr, καταθέτει την προαναγγελία παραλαβής εμπορευμάτων οδικώς, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή στο σύστημα.

2. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα, με email, την άδεια εισόδου του φορτηγού στην ελεύθερη ζώνη, για παραλαβή εμπορευμάτων.

3. Πριν την άφιξη του φορτηγού στις πύλες της ελεύθερης ζώνης και εφόσον στην αρχική προαναγγελία δεν έχουν συμπληρωθεί οι λεπτομέρειες του φορτηγού και του οδηγού, η μεταφορική πρέπει να καταχωρήσει τις αναγκαίες πληροφορίες στο σύστημα.

4. Με την άφιξη του φορτηγού στην πύλη, καταχωρείται η άδεια εισόδου στο σύστημα της πύλης και ελέγχονται οι πληροφορίες της προαναγγελίας παραλαβής εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα..

5. Μετά τον επιτυχή έλεγχο , εκδίδεται από το σύστημα ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εισόδου και παραδίδεται στον οδηγό το δελτίο εισόδου.

6. Ο οδηγός κατευθύνεται στη λογιστική αποθήκη, από την οποία θα παραλάβει τα εμπορεύματα και εμφανίζει στον αρμόδιο υπάλληλο/αποθηκάριο το δελτίο εισόδου.

7. Ο αρμόδιος υπάλληλος/αποθηκάριος αφού έχουν εκδοθεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά (ΒΤΧ, ΑΠΤΕ, Τ1), καταχωρεί το φορτίο που παραδίδεται για έξοδο από την ελεύθερη ζώνη, εφόσον δεν υπάρχει δέσμευση από το τελωνείο (rest api call). Ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εισόδου (δελτίο εισόδου) και τα στοιχεία της πίστωσης στα βιβλία της λογιστικής αποθήκης αποστέλλονται αυτόματα στο σύστημα της ελεύθερης ζώνης. (WH02)

8. Ο οδηγός με το έμφορτο φορτηγό κατευθύνεται στην πύλη εξόδου από την ελεύθερη ζώνη και εμφανίζει το δελτίο εισόδου και ενδεχόμενα τα συνοδευτικά έγγραφα.

9. Μετά από τον επιτυχή έλεγχο στην πύλη εξόδου, το φορτηγό εξέρχεται από την ελεύθερη ζώνη.

diadikasia_gia_eisodo_kai_exodo_emporeymaton_stin_eleytheri_zoni_odikos__0.jpg

Γ. Διαδικασία για είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη οδικώς (συνδυασμένη μεταφορά)

 

1. Ο πράκτορας /συναλλασσόμενος με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης freezone.thpa.gr, καταθέτει την προαναγγελία εισόδου εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή στο σύστημα.

2. Ο πράκτορας /συναλλασσόμενος (ο εντολέας μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν στο βήμα 1) με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης freezone.thpa.gr, καταθέτει την προαναγγελία παραλαβής εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή στο σύστημα.

3. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα, με email, κωδικούς άδειας εισόδου του φορτηγού στην ελεύθερη ζώνη, στον /στους πράκτορα /ες /συναλλασσόμενο/ους αποστολέα /είς της προαναγγελίας .

4. Ο πράκτορας /συναλλασσόμενος αποστέλλει τους κωδικούς άδειας εισόδου στη μεταφορική εταιρία που συνεργάζεται, μαζί με το σχετικό του αίτημα για μεταφορά φορτίου.

5. Πριν την άφιξη του φορτηγού στις πύλες της ελεύθερης ζώνης και εφόσον στην αρχική προαναγγελία δεν έχουν συμπληρωθεί οι λεπτομέρειες του φορτηγού και του οδηγού, η μεταφορική εταιρία πρέπει να καταχωρήσει τις αναγκαίες πληροφορίες στο σύστημα. Στη συνέχεια, καταχωρεί τους κωδικούς αδείας εισόδου, που αφορούν την είσοδο του συγκεκριμένου φορτηγού.

6. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα, με email, την άδεια εισόδου του φορτηγού στην ελεύθερη ζώνη, που περιλαμβάνει και τις δύο κινήσεις (απόθεσης και παραλαβής).

7. Με την άφιξη του φορτηγού στην πύλη, καταχωρείται η άδεια εισόδου στο σύστημα της πύλης και ελέγχονται οι πληροφορίες της προαναγγελίας, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα.

8. Μετά τον επιτυχή έλεγχο εκδίδεται από το σύστημα ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εισόδου και παραδίδεται στον οδηγό το δελτίο εισόδου, που περιλαμβάνει και τις δύο κινήσεις.

9. Ο οδηγός κατευθύνεται στη λογιστική αποθήκη όπου παραδίδει τα εμπορεύματα.

10. Ο εκτελωνιστής/πράκτορας καταθέτει τα απαραίτητα παραστατικά του φορτίου στη Λογιστική Αποθήκη / αρμόδιο τμήμα και αποδίδεται ο ΑΚΛΑ. Όταν αποδίδεται ΑΚΛΑ ανά φορτηγό τα παραστατικά πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίου εισόδου. Ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εισόδου και τα στοιχεία της χρέωσης στα βιβλία της λογιστικής αποθήκης αποστέλλονται αυτόματα στο σύστημα της ελεύθερης ζώνης (WH01).

11. Ο οδηγός με «άδειο φορτηγό» κατευθύνεται στην αποθήκη για την παραλαβή του εμπορεύματος (δεύτερη κίνηση).

12. Ο αποθηκάριος / αρμόδιος υπάλληλος αφού έχουν εκδοθεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά (ΒΤΧ, ΑΠΤΕ, Τ1), καταχωρεί το φορτίο που παραδίδεται για έξοδο από την ελεύθερη ζώνη, εφόσον δεν υπάρχει δέσμευση από το τελωνείο. Ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εισόδου και τα στοιχεία της πίστωσης στα βιβλία της λογιστικής αποθήκης και μετά την έκδοση ΒΤΧ, αποστέλλονται αυτόματα στο σύστημα της ελεύθερης ζώνης (WH02).

13. Ο οδηγός με «γεμάτο φορτηγό» κατευθύνεται στην πύλη εξόδου από την ελεύθερη ζώνη και εμφανίζει στην πύλη εξόδου το αρχικό δελτίο εισόδου.

14. Μετά από τον επιτυχή έλεγχο στην πύλη εξόδου, το φορτηγό εξέρχεται από την ελεύθερη ζώνη.

Σημείωση: Στην περίπτωση εισόδου στην Ε/Ζ του ίδιου φορτίου ελληνικής προέλευσης και του ίδιου παραλήπτη, με περισσότερα του ενός φορτηγά, στην προαναγγελία θα πρέπει να έχουν τον ίδιο μοναδικό κωδικό batch no, ώστε να μπορεί να αποδοθεί από τη λογιστική αποθήκη ένα ΑΚΛΑ για το σύνολο του φορτίου.

Διαδικασία για είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη ατμοπλοϊκώς ή σιδηροδρομικώς

Στις περιπτώσεις εισόδου/εξόδου εμπορευμάτων με πλοίο ή τρένο, θα πρέπει ο πράκτορας/συναλλασσόμενος να καταχωρεί τις αντίστοιχες προαναγγελίες στη διαδικτυακή πύλη freezone.thpa.gr.

Β. Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

Οι προαναγγελίες που αποστέλλονται σήμερα στο Σ.ΕΜΠΟ, θα χρησιμοποιούνται για να ενημερώνεται το σύστημα της ελεύθερης ζώνης αυτόματα. Οι διαδικασίες προς το παρόν θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Σημαντική διευκρίνηση:

Τα πεδία που αφορούν στις προαναγγελίες θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα και με ακρίβεια, καθώς οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στο σύστημα της ελεύθερης ζώνης.