Ώρα για ανανέωση στόλου και όχι άλλη νόρμα

Δευ, 07/11/2022 - 13:42

Μηδαμινά θα είναι τα οφέλη για το περιβάλλον και τον άνθρωπο από την παραπέρα μείωση των ρύπων με εφαρμογή της οδηγίας Euro 7, ενώ αντίθετα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη θα προκύψουν από την ανανέωση του στόλου των παλαιών οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.

Τη θέση αυτή διατυπώνει η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων Ευρώπης (ACEA) δυο μέρες πριν τη δημοσίευση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- αναμένεται στις 9 Νοεμβρίου.

Η Ένωση αναφέρεται στον σκοπό της νόρμας Euro 7 που είναι η παραπέρα μείωση των οξειδίων του αζώτου και των μικροσωματιδίων υποστηρίζοντας ότι με την τελευταία εκδοχή της νόρμας euro 6d η μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) έφτασε στο -80%. Αν εφαρμοστεί η οδηγία Euro 7 θα επέλθει παραπέρα μείωση κατά μόλις 5% για τα επιβατικά και τα βαν και κατά 2% για τα φορτηγά, την ίδια στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά όλων των κατηγοριών βάρους κυκλοφορούν στην Ευρώπη με έγκριση Euro 5 ή και παλαιότερης νόρμας ή ακόμη και Euro 6 της πρώτης έγκρισης (Euro 6a).

Αναφορικά με τα εκπεμπόμενα στην ατμόσφαιρα μικροσωματίδια, η ACEA υποστηρίζει ότι το 90% αυτών δεν έχουν σχέση με τις οδικές μεταφορές και ότι αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο σε άλλες πηγές, όπως της καύσης του άνθρακα γενικότερα από τη βιομηχανία, από τις συσκευές θέρμανσης/ ψύξης για τη βιομηχανία, την κίνηση αγροτικών μηχανημάτων, πλοίων, τρένων και αεροσκαφών.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών ρύπων από το 2035 για τα βαρέα οχήματα που θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν σε μεγάλους αριθμούς και άρα η παραπέρα μείωση των ρύπων με τη νόρμα Euro 7 είναι απαραίτητη.

Τη θέση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντικρούει η ACEA επιμένοντας ότι το όφελος για το περιβάλλον από την αντικατάσταση των παλαιότερων μοντέλων θα είναι πολλαπλάσιο από εκείνο της ελάχιστης παραπέρα μείωσης των ρύπων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η επίτευξη των στόχων της νόρμας Euro 7 προϋποθέτει υψηλού κόστους επενδύσεις, καθώς θα απαιτηθεί η ανάπτυξη νέων κινητήρων και νέων συστημάτων μείωσης των ρύπων κατά την εξαγωγή τους.

Πρόκειται για ένα μεγάλο κόστος το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της τιμής των φορτηγών και των λεωφορείων, τη στιγμή μάλιστα που η προοπτική ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα οι μεγάλοι κατασκευαστές να έχουν πλέον επικεντρωθεί στην κατασκευή οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και ήδη προς τον σκοπό αυτό έχουν διαθέσει τεράστια ποσά για τη δημιουργία ξεχωριστών γραμμών παραγωγής οχημάτων μηδενικών ρύπων, κυρίως ηλεκτρικών.

Ιδιαίτερο, τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση της Ένωσης των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η νόρμα Euro 7 να εστιάζει σε δύο άλλους ρύπους. Στον περιορισμό της εκπεμπόμενης «σκόνης» από την τριβή των φρένων, καθώς και των μικροσωματιδίων των ελαστικών κατά την τριβή τους στην άσφαλτο.