πειραγμένοι ταχογράφοι

φωτό: αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας
φωτό: Ελληνική Αστυνομία
Φωτό: Αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας
Φωτό: Facebook.com/polizeimittelfranken
Φωτό: ROADPOL