Οριστικά μέχρι δύο ΔΧ οι συνταξιούχοι αυτοκινητιστές

Τετ, 17/03/2021 - 10:36

Παρά τις αντιδράσεις συνδικαλιστικών φορέων, η διάταξη για την εκμετάλλευση δύο ΔΧ φορτηγών ή λεωφορείων από τους αυτοκινητιστές που βγαίνουν στη σύνταξη δεν τροποποιήθηκε και έχει εφαρμογή το άρθρο 47 που ορίζει ότι:

«1. Πρόσωπα, τα οποία καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημοσίας χρήσης δύνανται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων Δ.Χ.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης από τα πρόσωπα της παρ. 1, δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου και της άδειας οδικού μεταφορέα».

Το άρθρο 47 περιλαμβάνεται στον νόμο 4787 του υπ. Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40/Α της 16/3/21.

Κατά το σκεπτικό του νομοθέτη, η εκμετάλλευση των δύο ΔΧ είναι αρκετά για να συμπληρώνουν το εισόδημα από τη σύνταξη.