Παρατάθηκε μέχρι 31/7/2020 η κυκλοφορία των κυκλοφορούντων και ανάριθμων φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων για μεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες μεταφορών προϊόντων για παράδοση στο σπίτι.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με την παράταση αυτή θα αποφευχθεί και η συσσώρευση φόρτου εργασίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Εξυπακούεται ότι μετά την παραπάνω ημερομηνία οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών είναι υποχρεωμένοι να νομιμοποιήσουν την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.