Τροχοί & TIR

Τοποθέτηση ταξίμετρου

Στην περίπτωση που το σύστημα πιστοποιημένου ταξίμετρου, συνδεδεμένου με φορολογική μηχανή τοποθετείται σε αποχαρακτηρισμένο πρώην Επιβατικό Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) – ΤΑΞΙ όχημα που τίθεται σε κυκλοφο
Τρίτη 02/06/2020 - 13:51
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην περίπτωση που το σύστημα πιστοποιημένου ταξίμετρου, συνδεδεμένου με φορολογική μηχανή τοποθετείται σε αποχαρακτηρισμένο πρώην Επιβατικό Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) – ΤΑΞΙ όχημα που τίθεται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση άλλου της ίδιας αυτής έδρας – διοικητικής μονάδας (φέρει όμοιες εξωτερικές ενδείξεις), δεν απαιτείται πρακτικό επιθεώρησης του οχήματος. Η σωστή λειτουργία του ταξίμετρου Επιβατικού Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) – ΤΑΞΙ οχήματος διαπιστώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του εγκεκριμένου τεχνίτη των εξουσιοδοτημένων για την τοποθέτηση και επισκευή των ταξίμετρων συνεργείων, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Τα παραπάνω διευκρινίστηκαν από τη Γενική Δ/νση Μεταφορών σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων.

PreviousNext