Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας».

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των παραπάνω παρατείνεται μέχρι και την 7η-6-2021.