δάνεια

Προεξοφλήσεις των επιταγών από τις τράπεζες και όχι παρατάσεις – Αυστηρότερα τα κριτήρια δανεισμού

Την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες, ώστε αυτές με τη σειρά τους να

Παράταση για ρύθμιση δανείων

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του

Οδηγίες για ρύθμιση οφειλών από δάνεια

Διευκρινίσεις και παροχή οδηγιών για τη ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από

Φίλτρα