Τροχοί & TIR

Παράταση γνωστοποίησης για επιχειρήσεις οδικής βοήθειας

Λόγω προβλημάτων προσαρμογής που έχουν αναφερθεί στις υπηρεσίες του υπ. Μεταφορών, σχετικά με την υποχρέωσή τους να έχουν γνωστοποιήσει την άσκηση της δραστηριότητάς τους, καλούνται οι επιχειρήσεις
Τετάρτη 21/12/2022 - 11:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω προβλημάτων προσαρμογής που έχουν αναφερθεί στις υπηρεσίες του υπ. Μεταφορών, σχετικά με την υποχρέωσή τους να έχουν γνωστοποιήσει την άσκηση της δραστηριότητάς τους, καλούνται οι επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και έχουν προβεί σε μεταβολή στοιχείων χωρίς να έχουν υποβάλει αρχική γνωστοποίηση/γνωστοποίηση μεταβολής σύμφωνα με τα ανωτέρω, να προβούν στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της οδικής βοήθειας οχημάτων με γνωστοποίηση προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Εάν όμως μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου υποχρεούνται να υποβάλουν πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και στη συνέχεια να υποβάλουν μεταβολή γνωστοποίησης.

Από την πλευρά τους, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών παρακαλούνται, κατά τη διενέργεια των ελέγχων αρμοδιότητάς τους, να λαμβάνουν υπ’ όψιν την ανωτέρω προθεσμία προσαρμογής, η οποία δεν θα πρέπει να προσμετράται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράλειψη των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων να υποβάλουν τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις.

PreviousNext