Δόθηκε νέα παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης, των Π.Ε.Ι., των αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.

Η παράταση ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και αφορά στα διπλώματα και Π.Ε.Ι. με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.