Τροχοί & TIR

Παράταση ισχύος διπλωμάτων και Π.Ε.Ι. για τους οδηγούς της Ο.Σ.Υ.

Παρατείνεται για δύο μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης (όλων των κατηγοριών που εμπεριέχονται στο έντυπο της άδειας) και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.
Τρίτη 20/07/2021 - 09:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Παρατείνεται για δύο μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης (όλων των κατηγοριών που εμπεριέχονται στο έντυπο της άδειας) και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.:

  • με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021

  • των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Ως έναρξη ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. των οποίων η ισχύς παρατείνεται με την παρούσα εγκύκλιο τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.

Η παραπάνω παράταση δίδεται επειδή το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας της Ο.ΣΥ. Α.Ε. δεν λειτουργούσε έως την 22η Ιουνίου 2021, με συνέπεια τη μη δυνατότητα διεξαγωγής σε αυτό προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης για την ανανέωση του Π.Ε.Ι. των οδηγών της εταιρείας, αλλά και των δυσχερειών που έχουν επιφέρει τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

PreviousNext