Τροχοί & TIR

Παράταση κυκλοφορίας ταξί προς απόσυρση και δικαίωμα συνταξιοδότησης

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Πέμπτη 25/04/2024 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής…», περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ» που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας απόσυρσης έως και την 30ή Απριλίου 2024.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι: 

«Οχήματα, για τα οποία έχει ανασταλεί έως και την 30ή Απριλίου 2024, η ισχύς των διατάξεων για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ», καθώς και οχήματα των οποίων το ανωτέρω όριο λήγει από 1η Μαΐου 2024 έως 31 Ιουλίου 2024, δύνανται να κυκλοφορούν έως και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον: α) οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί αυτών έχουν στην κατοχή τους και επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, Δελτίο Παραγγελίας ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο αγοράς οχήματος που θα αντικαταστήσει το προς απόσυρση όχημα, το οποίο φέρει ημερομηνία έως και την 30ή Απριλίου 2024 και σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής προκαταβολής ίσης τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας του νέου αυτού οχήματος, με ημερομηνία έως και την 30ή Απριλίου 2024, ή β) οι ιδιοκτήτες αυτών, θεμελιώνουν από 1ης Μαΐου 2024 έως 31ης Ιουλίου 2024 δικαίωμα συνταξιοδότησης, το οποίο αποδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, με την επίδειξη αίτησης συνταξιοδότησης ή άλλου σχετικού δημόσιου εγγράφου».

PreviousNext