Τροχοί & TIR

Παράταση προθεσμίας για αντικατάσταση ΦΔΧ οχημάτων, με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας

Ένα έτος παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση αντικατάστασης ΦΔΧ οχημάτων, με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας τουλάχιστον Euro4, κατόπιν μεταβίβασης, δόθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Πέμπτη 03/09/2015 - 11:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Ένα έτος παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση αντικατάστασης ΦΔΧ οχημάτων, με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας τουλάχιστον Euro4, κατόπιν μεταβίβασης, δόθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τη Γ.Γ. Μεταφορών Πέτη Πέρκα, «με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Νόµου 3887/10 (ΦΕΚ 174 Α’, 30 Σεπτεµβρίου 2010), όπως ισχύει σήµερα, προβλέπεται η υποχρέωση αντικατάστασης των Φ∆Χ αυτοκινήτων, µε άλλα τεχνολογίας εκποµπών καυσαερίων EURO 4 ή µεταγενέστερης, σε περίπτωση µεταβίβασής τους µετά την παρέλευση πενταετίας από την ισχύ του νόµου, δηλαδή µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2015.

Λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και την οικονοµική δυσχέρεια των επαγγελµατιών µεταφορέων να αντικαταστήσουν τα φορτηγά τους, µε άλλα νεότερης τεχνολογίας, η ηµεροµηνία ισχύος της σχετικής υποχρέωσης αντικατάστασης µετατίθεται για ένα έτος, ενόψει αµέσου νοµοθετικής ρυθµίσεως».

PreviousNext