μεταβίβαση

δρόμος, αυτοκίνητα, φορτηγά,
φορτηγά στην εθνική