Τροχοί & TIR

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου αναφορικά με την αριθ. 10/2022 διακήρυξη δυναμικού συστήματος αγορών για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών τριετούς διάρκειας για τις ανάγκες
Πέμπτη 26/01/2023 - 15:09
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου αναφορικά με την αριθ. 10/2022 διακήρυξη δυναμικού συστήματος αγορών για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών τριετούς διάρκειας για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου, με ΑΔΑ:6ΜΕΓ7ΛΒ-Χ4Γ, ΑΔΑΜ: 22PROC011851752 και αφού έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις 24.1.2023 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος του ΔΣΑ στο: 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023, 2023-2024 ΚΑΙ 2024-2025, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ το οποίο έχει λάβει συστημικό αριθμό Α/Α 182807.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: Μ. Φραγκιαδουλάκη, Τηλ.: 25513-50570, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr

PreviousNext