Τροχοί & TIR

Κανένας περιορισμός κατηγορίας ρύπων για χορήγηση άδειας ελαφρών ΦΔΧ

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας ΦΔΧ σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά στην κατηγορία εκπομπών ρύπων του οχήματος. Αυτό διευκρινίζει σε εγκύκλιό του ο υφυπουργ
Παρασκευή 27/01/2023 - 09:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας ΦΔΧ σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά στην κατηγορία εκπομπών ρύπων του οχήματος.

Αυτό διευκρινίζει σε εγκύκλιό του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί του νόμου 3887/10 αφορούν μόνο στα βαρέα οχήματα.

Αναλυτικά, η χθεσινή (26/01/23) εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ.: Β1/26914 αναφέρει:

1. Το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3887/2010 (Α’ 174), όπως ισχύει, προβλέπει τα εξής: «Άρθρο 4 Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ. 1. Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5 χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. […]».

2. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η αναφερόμενη στη διάταξη κατηγορία εκπομπών EURO V αφορά σε βαρέα οχήματα και δεν έχει εφαρμογή σε ελαφρά εμπορικά οχήματα (στα οποία η κατηγορία εκπομπών περιγράφεται με τους όρους Euro 5, Euro 6 κλπ), διευκρινίζουμε ότι η προϋπόθεση του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3887/2010 αφορά μόνον τα βαρέα οχήματα, όπως ορίζονται στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τα οποία ισχύουν τα πρότυπα εκπομπών EURO V, VI κλπ. Για την αρχική χορήγηση ελαφρών εμπορικών οχημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 ν. 3887/2010 δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την κατηγορία εκπομπών του οχήματος.

PreviousNext