Τροχοί & TIR

Π.Ε. Καβάλας: Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών 5.573.137,62 ευρώ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας για τα σχολικά έτη 202
Τρίτη 24/01/2023 - 13:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 5.573.137,62 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, προαίρεση 10%).

Πρόκειται για τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καβάλας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-8-2025.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22/2/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/2/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, από την αρμόδια επιτροπή.

Πληροφορίες: Α. Πεσυρίδου, Τηλ.: 25135 03298, e-mail: athepes@pamth.gov.gr

 

PreviousNext