Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τους νέους κανόνες που ενισχύουν την ανάπτυξη των Συλλογικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Cooperative Intelligent Transport Systems - C-ITS) στους δρόμους της Ευρώπης.

Η νέα τεχνολογία θα επιτρέψει στα οχήματα να «μιλούν» μεταξύ τους, αλλά και με τις υποδομές του οδικού δικτύου, όπως και με άλλους χρήστες του οδικού δικτύου -για παράδειγμα σχετικά με τις επικίνδυνες καταστάσεις, τα έργα οδοποιίας και το χρονοδιάγραμμα των φαναριών, καθιστώντας τις οδικές μεταφορές ασφαλέστερες, καθαρότερες και αποτελεσματικότερες. Σημειώνεται πως οι νέοι κανόνες είναι σύμφωνοι με τις προτάσεις για τις καθαρές μεταφορές που είχε εισάγει η Επιτροπή Γιούνκερ και επιπλέον αποτελούν ένα ακόμα βήμα για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού τομέα κινητικότητας, την προετοιμασία για την κλιματική ουδετερότητα κατά το δεύτερο μισό του αιώνα και τη συμβολή στον μακροπρόθεσμο στόχο της Ε.Ε. να κινηθούν κοντά σε μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς μέχρι το 2050 («Vision Zero»).

Η πρόσφατη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των οχημάτων. Από το τρέχον έτος, τα οχήματα, τα σήματα κυκλοφορίας και οι αυτοκινητόδρομοι θα είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία για την αποστολή τυποποιημένων μηνυμάτων σε όλους τους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία. Οι προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων συνεργασίας που χρησιμοποιούνται, επιτρέποντας σε όλους τους εξοπλισμένους σταθμούς να ανταλλάσσουν μηνύματα με οποιονδήποτε άλλο σταθμό.

Το κοινόχρηστο σύστημα - που επιτρέπει την ψηφιακή σύνδεση μεταξύ των οχημάτων και μεταξύ των οχημάτων και της υποδομής μεταφορών - αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, την κυκλοφορία και την άνεση κατά την οδήγηση, βοηθώντας τον οδηγό να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να προσαρμοστεί στα δεδομένα της κυκλοφορίας.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή μιας πράξης κατά εξουσιοδότηση. Από τη δημοσίευσή της, ακολουθεί περίοδος δύο μηνών κατά την οποία τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο, μπορούν να αντιταχθούν στην έναρξη ισχύος της. Υπενθυμίζεται πως η πράξη αυτή βασίζεται στην οδηγία ITS, η οποία επιταχύνει την ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, τα περισσότερα από τα νέα συστήματα ασφάλειας (διάβασε Τ&Τ Φεβρουαρίου, σελ 36) τοποθετούνται ήδη από τους περισσότερους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων, οι οποίοι είναι μάλλον έτοιμοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που θέτει η Ε.Ε.

Οι τεχνολογίες της Bosch για την επικοινωνία των οχημάτων

Η Bosh συνεργάζεται με την αμερικάνικη start-up, Veniam, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα επικοινωνίας όλων των οχημάτων με τα πάντα (V2X), δηλαδή με τα υπόλοιπα οχήματα, με υποδομές, ακόμη και με ανθρώπους που απλά έχουν στην τσέπη τους ένα «έξυπνο» κινητό. Πρόκειται για μια τεχνολογία για την οποία σήμερα δεν υπάρχει μια κοινή παγκόσμια πλατφόρμα. Για παράδειγμα στην Κίνα χρησιμοποιείται η τεχνολογία Cellular-V2X (C-V2X), η οποία στηρίζεται στις κινητές επικοινωνίες, ενώ η Ευρώπη και οι Η.Π.Α. σχεδιάζουν να εισαγάγουν επιπρόσθετα πρότυπα μετάδοσης με βάση το Wi-Fi (DSRC και ITS-G5), παράλληλα με το C-V2X.

Από την άλλη, το παγκόσμιο σύστημα της Bosch συνδυάζει μονάδες συνδεσιμότητας και τηλεματικές μονάδες, οι οποίες χωριστά διαθέτουν μόνο μία τεχνολογία μετάδοσης, για να δημιουργήσει μια κεντρική μονάδα ελέγχου για την επικοινωνία δεδομένων V2X. Στη συνέχεια, τα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi σε πόλεις, ενώ σε άλλα μέρη μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, κυψελοειδή δίκτυα. Το λογισμικό της Veniam αναλαμβάνει το πολύπλοκο έργο διαχείρισης αυτών των ποικίλων επιλογών επικοινωνίας, αναζητώντας συνεχώς την καλύτερη τεχνολογία μετάδοσης που ταιριάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Στη συνέχεια, το λογισμικό μεταβαίνει αυτόματα μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα των οχημάτων.

Επιπλέον, το λογισμικό της Veniam παρακολουθεί το κόστος και την καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων κάθε εναλλακτικής επιλογής σύνδεσης, καθώς δεν είναι η κάθε τεχνολογία κατάλληλη σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται να προειδοποιήσει έναν οδηγό σε ένα άλλο όχημα για άμεσο κίνδυνο, μετράει κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αυτού του είδους οι κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι το κόστος μετάδοσης δεδομένων που προκύπτει είναι μεγαλύτερο. Αντιθέτως, οι ενημερώσεις λογισμικού από το cloud ή μια ενημέρωση χάρτη του GPS, μπορούν να τεθούν σε αναμονή μέχρις ότου γίνει διαθέσιμο ένα χαμηλού κόστους σταθερό δίκτυο Wi-Fi.

Αξίζει να αναφερθεί, πως μέχρι το 2025 αναμένεται να υπάρχουν πάνω από 470 εκ. συνδεδεμένα οχήματα στους δρόμους της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Κίνας. Αρχικά, τα περισσότερα οχήματα θα συνδεθούν απευθείας στο cloud, αλλά χάρη στην επικοινωνία V2X, αυξανόμενος αριθμός οχημάτων στο μέλλον θα μπορεί επίσης να επικοινωνεί άμεσα μεταξύ τους, καθώς και με σήματα κυκλοφορίας, εργοτάξια οδοποιίας, διαβάσεις πεζών, κτίρια κ.λ.π. Θα μπορούν, έτσι, να αλληλοενημερώνονται για πιθανούς κινδύνους, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα κ.α.