«Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες) μπορεί να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών που υπήρχαν πριν το έτος 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις».

Τα παραπάνω προβλέπονται σε νομοσχέδιο του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με την προσθήκη ότι «Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ισχύουν οι όροι δόμησης των βιομηχανικών κτιρίων. Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εμπορικές αποθήκες και όχι βιομηχανικά κτίρια, επιτρέπεται η εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις εμπορικές αποθήκες. Στα παραπάνω Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής επιτρέπονται:

  1. οι κύριες δραστηριότητες,
  2. οι δευτερεύουσες – συμπληρωματικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
  3. η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία».