«Πλατφόρμα Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών»

Πέμ, 20/10/2022 - 11:27
εκπαιδευτικό φορτηγό

Από την 1η Δεκεμβρίου 2022 ξεκινά η υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου του 2023.

Το έργο με κόστος 359.600 ευρώ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια» του υπ. Μεταφορών και σύμφωνα με τη σχετική μελέτη αποσκοπεί στη διαφάνεια των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος. Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω:

Ολοένα και γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής που να υποστηρίζει την πλήρη διαφάνεια στην απόκτηση διπλωμάτων οδήγησης, με την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στην επιχειρησιακή διαδικασία απόκτησης αυτών, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ψηφιοποίηση των πρακτικών εξετάσεων. Ήδη η ψηφιακή παραλαβή προσωρινής άδειας οδήγησης που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα μπορεί να αποτελέσει το βασικό άξονα για τη σχεδίαση και υλοποίηση νέων εφαρμογών που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας εξέτασης τόσο κατά την φάση υποβολής μιας νέας εξέτασης οδηγού, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, με προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες εν κινήσει, τόσο για τον εξεταζόμενο, όσο και για τον ελεγκτή, διασφαλίζοντας με υψηλά πρότυπα τη διαφάνεια της διαδικασίας.

To σύστημα θα καταγράφει το σύνολο της βασικής διαδικασίας πρακτικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και θα καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων μέσω χρήσης μιας ολοκληρωμένης φορητής συσκευής, η οποία πρέπει να διαθέτει ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης έτσι ώστε να αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και κατάλληλης κάμερας (κάμερα της φορητής συσκευής, είτε φορητή-αποσπώμενη), οι οποίες θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και να χρησιμοποιούνται από τον εξεταστή στο εκάστοτε αυτοκίνητο. Η κάμερα θα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης τριακοσίων εξήντα (360) μοιρών και θα διαθέτει μικρόφωνο. Μέσω της χρήσης του μικρόφωνου και της κάμερας θα μπορεί να εικονίζεται όλη η καμπίνα του αυτοκινήτου, καθώς και εξωτερικά σημεία στον δρόμο τα οποία κρίνονται σημαντικά για την πορεία και κατά τη διάρκεια της εξέτασης.