Τροχοί & TIR

Ποια φορτηγά κυκλοφορούν στους παράδρομους. Σημερινή απόφαση

Σε τρεις περιπτώσεις εξαιρούνται των απαγορεύσεων και μπορούν να κυκλοφορήσουν στους παράδρομους των αυτοκινητόδρομων φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους, σύμφωνα με σημερινή (19/01/24) απόφαση του υπ. Μετα
Παρασκευή 19/01/2024 - 14:34
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Σε τρεις περιπτώσεις εξαιρούνται των απαγορεύσεων και μπορούν να κυκλοφορήσουν στους παράδρομους των αυτοκινητόδρομων φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους, σύμφωνα με σημερινή (19/01/24) απόφαση του υπ. Μεταφορών.

Πρόκειται για τις εξής 3 περιπτώσεις:

Εξαιρούνται της απαγόρευσης οχήµατα άνω των 3,5 τόνων, κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου, όταν:

1) για προγραµµατισµένες εργασίες ή έκτακτα συµβάντα γίνεται ολικός ή µερικός αποκλεισµός τµήµατος του αυτοκινητόδροµου και η µοναδική εναλλακτική όδευση είναι µε τη χρήση τµήµατος του απαγορευµένου παράπλευρου δικτύου.

Η παραπάνω εξαίρεση ισχύει μετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον Παραχωρησιούχο στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και την έγγραφη έγκρισή του και ακολούθως µε την έκδοση της σχετικής Αστυνοµικής Απόφασης των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για το χρονικό διάστηµα και για το οδικό τµήµα που αναφέρεται σε αυτή.

2) Όταν για τεχνικούς λόγους (υπέρβαρα, υπερµεγέθη οχήµατα), δεν είναι δυνατή η διέλευσή τους από τµήµατα των αυτοκινητόδροµων και υποχρεωτικά εκτρέπονται εκτός αυτών.

Τα υπέρβαρα/υπερµεγέθη οχήµατα εξαιρούνται από την απαγόρευση µε την επίδειξη της εκδοθείσας, από την αρµόδια Υπηρεσία, Άδεια ∆ιέλευσης, για το χρονικό διάστηµα και για το οδικό τµήµα που αναφέρεται σε αυτή.

3) Όταν λόγω της επικινδυνότητας των φορτίων τους δεν είναι δυνατή η διέλευσή τους από τους αυτοκινητόδροµους, σε τµήµατα που η κυκλοφορία εξυπηρετείται µέσω σηράγγων ή cut and covers και υποχρεωτικά εκτρέπονται εκτός αυτών.

Τα οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία εξαιρούνται από την απαγόρευση στα οδικά τµήµατα που ορίζονται από τους κόµβους εξόδου/ επανεισόδου των αυτοκινητόδροµων, όπως αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:

PreviousNext