Ηλεκτρικά, υβριδικά αλλά και οχήματα υγραερίου ή φυσικού αερίου χαμηλών ρύπων επιτρέπεται να κυκλοφορούν χωρίς κανέναν περιορισμό στον δακτύλιο της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων ορίζονται τα εξής:

Επιτρέπεται η κυκλοφορία χωρίς κανέναν περιορισμό:

α) των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων που πληρούν εκ κατασκευής τις διατάξεις του Κανονισμού 715/2007 (euro 5 και euro 6) ή μεταγενέστερου, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/ NEDC), ανεξαρτήτως του καυσίμου που χρησιμοποιούν (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο), αν έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020,

β) των ηλεκτρικών υβριδικών οχημάτων και των οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους αέρια καύσιμα (υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο) και είναι τεχνολογίας euro 4, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km (τιμή, συνδυασμένου, ή σταθμισμένη συνδυασμένου, κύκλου, αν πρόκειται για υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ή συνδυασμένου κύκλου του αερίου καυσίμου για αυτοκίνητα δύο καυσίμων-Bi-fuel, σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/ NEDC), αν έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την 31.12.2020,

γ) των οχημάτων τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.2021 και εφεξής, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 175 g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου ή σταθμισμένου, αν πρόκειται για υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ή του αερίου καυσίμου για αυτοκίνητα διπλού καυσίμου-Bi-fuel, σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων-Worldwide Light Test Procedure/WLTP)».

Σημείωση: Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την κυκλοφορία των παλαιών φορτηγών στον μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας.