Τροχοί & TIR

Πώς να βοηθήσετε τα αποκλεισμένα φορτηγά στην Ουκρανία

Εκατοντάδες φορτηγά διαφόρων κρατών παραμένουν εγκλωβισμένα στην Ουκρανία και η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) αναφέρει ότι οι οδηγοί, τα οχήματά τους και τα φορτία τους κρατούνται από τις αρχ
Πέμπτη 03/03/2022 - 12:57
Κοινοποίηση στα Social Media

Εκατοντάδες φορτηγά διαφόρων κρατών παραμένουν εγκλωβισμένα στην Ουκρανία και η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) αναφέρει ότι οι οδηγοί, τα οχήματά τους και τα φορτία τους κρατούνται από τις αρχές και δεν μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη χώρα που εδρεύουν.

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών τελωνειακών διαδικασιών, εθνικότητας οδηγού, ταξινόμησης οχήματος και προέλευσης του φορτίου.

Τα κράτη- μέλη παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το μέλος της IRU AsMAP Ukraine για βοήθεια. Να επικοινωνήσουν με την ουκρανική στρατιωτική διοίκηση για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των οχημάτων, των φορτίων και των οδηγών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων:

• Συνοριακό σημείο διέλευσης ή πόλη/διεύθυνση όπου βρίσκεται το φορτηγό

• Πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος του φορτηγού και του ρυμουλκούμενου

• Όνομα οδηγού όπως αναγράφεται στο διαβατήριό του

• Στοιχεία φορτίου: άδειο ή φορτωμένο. Εάν είναι φορτωμένο, η χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων.

• Δρομολόγηση προς τα εμπρός (συνοριακό σημείο διέλευσης, πόλη/διεύθυνση)

• Χώρα προορισμού

• Πολλά αποκλεισμένα φορτηγά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα αίτημα, ιδανικά ανά συνοριακό σημείο διέλευσης.

Εάν είστε μεταφορέας ή οδηγός και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με το hotline@iru.org για περισσότερες πληροφορίες.

Εγκρίθηκαν τα μέτρα διευκόλυνσης στα σύνορα

Με στόχο τη διευκόλυνση των χρόνων διέλευσης στα σύνορα, τη διατήρηση των ανθρωπιστικών αγαθών και την υποστήριξη των εργαζομένων στις μεταφορές που ασχολούνται με τις συνοριακές διελεύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές έρχονται ως αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας της IRU με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση που παρέχει αυτές τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων για τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων στα σύνορα ΕΕ-Ουκρανίας.

Ειδικότερα, η καθοδήγηση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των μέτρων διευκόλυνσης σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους που είναι διαθέσιμα βάσει των κανόνων Σένγκεν, διασφαλίζοντας παράλληλα το απαραίτητο επίπεδο συνοριακών ελέγχων. Η Επιτροπή συνιστά να χρησιμοποιηθεί αυτή η ευελιξία σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

• Απλοποίηση των συνοριακών ελέγχων για ορισμένες κατηγορίες προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ατόμων, όπως τα παιδιά, και άλλων κατηγοριών, όπως οι εργαζόμενοι στις μεταφορές που βρίσκονται στην Ουκρανία ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους·

• Η δυνατότητα οργάνωσης συνοριακών ελέγχων εκτός συνοριακών σημείων διέλευσης·

• Ειδικές ρυθμίσεις για τη διέλευση των συνόρων από υπηρεσίες διάσωσης, αστυνομία, πυροσβεστικές δυνάμεις και συνοριοφύλακες, ναυτικούς ανεξαρτήτως εθνικότητας·

• Τη δημιουργία λωρίδων υποστήριξης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η επιστροφή των οργανισμών που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα στην ουκρανική επικράτεια·

• Εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανόνων Σένγκεν, η παραίτηση από τελωνειακούς δασμούς και μέτρα για τη διευκόλυνση της εισόδου ζώων συντροφιάς που ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους από την Ουκρανία.

Για τη μείωση της συμφόρησης στα σύνορα, οι συνοριοφύλακες μπορούν να εφαρμόζουν χαλαρώσεις έναντι ορισμένων κατηγοριών ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, όπως οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, ανεξαρτήτως εθνικότητάς τους, που διαθέτουν έγκυρα έγγραφα που αποδεικνύουν το επάγγελμά τους.

Προτείνεται, επίσης, στα κράτη - μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν προσωρινά σημεία διέλευσης των συνόρων για τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης καθώς και λωρίδες υποστήριξης έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά το τελευταίο, εάν η διαμόρφωση της συνοριακής διέλευσης το επιτρέπει και μπορεί να αναπτυχθεί επαρκής αριθμός τελωνειακών υπαλλήλων, ενθαρρύνεται ο καθορισμός παρόμοιων λωρίδων για φορτηγά, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής παροχή αγαθών και υπηρεσιών όσο και η επιστροφή των εργαζομένων στις μεταφορές από την Ουκρανία.

Πηγή – φωτό: IRU

PreviousNext