Τροχοί & TIR

Ας πουληθούν ως ΦΙΧ τα αδιάθετα φορτηγά. Καμία παράταση για ΦΔΧ

Διατηρείται η απαγόρευση ταξινόμησης ΦΔΧ αν δεν είναι Euro 6 d και δεν δίδεται παράταση.
Δευτέρα 13/05/2024 - 16:58
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Διατηρείται η απαγόρευση ταξινόμησης ΦΔΧ αν δεν είναι Euro 6 d και δεν δίδεται παράταση.

Το όποιο στοκ φορτηγών των εμπόρων παλαιότερης κατηγορίας ρύπων μπορεί να διατεθεί ως ΦΙΧ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση του υπ. Μεταφορών στην κοινοβουλευτική ερώτηση (του κ. Βελόπουλου) με θέμα «Ο κλάδος Εμπόρων Φορτηγών καταρρέει και η Κυβέρνηση αρνείται την παράταση της απαγόρευσης ταξινόμησης Φ.Δ.Χ. με προγενέστερη τεχνολογία EURO VI».

Συγκεκριμένα, η απάντηση του υπ. Μεταφορών έχει ως εξής:

«Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3887/2010 (Α΄174), στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ΦΔΧ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν.5039/2023 (Α’ 83), προβλέπεται:

«1. Οι άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ του άρθρου 5 (αρχική χορήγηση ΦΔΧ) χορηγούνται για φορτηγά που πληρούν τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO V και μεταγενέστερων προτύπων.

Από την 1η.1.2024 και μετά, οι άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ του άρθρου 5 χορηγούνται για φορτηγά που πληρούν ανάλογα τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO VI-D για βαρέα οχήματα ή τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων ελαφρών οχημάτων που εφαρμόζονται από 1ης.9.2019 και μετά για την πρώτη ταξινόμηση καινούριων φορτηγών, και μεταγενέστερων προτύπων.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζεται νεότερο ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων (EURO) που πρέπει να πληρούν τα φορτηγά στα οποία χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ του άρθρου 5».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 85 του ν.5039/2023 (όταν εκδόθηκε ο νόμος αναριθμήθηκε σε άρθρο 84):

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιούνται τα πρότυπα εκπομπών ρύπων που πρέπει να πληρούν τα φορτηγά οχήματα για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ με αρχική χορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3887/2010, ώστε να προσαρμοστεί η ρύθμιση στη σχετική τεχνική πρόοδο».

Επισημαίνεται ότι ο ν.3887/2010, κατά την αρχική έκδοσή του προέβλεπε αντίστοιχη ρύθμιση σχετικά με τις προϋποθέσεις εκπομπών ρύπων για τις χορηγούμενες με το τότε ισχύον καθεστώς άδειες ΦΔΧ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 όπως ίσχυε αρχικά προβλεπόταν ότι:

«2. Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO IV ή EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Επιπλέον, αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται σχετικά με τον κίνδυνο αδυναμίας πώλησης οχημάτων κατηγορίας εκπομπών ρύπων EURO V, επισημαίνουμε ότι ο σχετικός περιορισμός ταξινόμησης αναφορικά με το ελάχιστο πρότυπο εκπομπών ρύπων, αφορά στα ΦΔΧ οχήματα και όχι στα ΦΙΧ (φορτηγά ιδιωτικής χρήσης).

Τυχόν αδιάθετα οχήματα χαμηλότερης κατηγορίας εκπομπών ρύπων μπορούν να διατεθούν προς κάλυψη της ζήτησης βαρέων οχημάτων ΦΙΧ».

PreviousNext