Τροχοί & TIR

Προγραμματισμός εξετάσεων ADR 2024 στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

Με απόφαση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών καθορίστηκαν οι ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφο
Πέμπτη 04/01/2024 - 13:30
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Με απόφαση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών καθορίστηκαν οι ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για το έτος 2024.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών επί της Λ. Μεσογείων 156-Χολαργός- (Αμφιθέατρο) ανά κατηγορία εξέτασης ως εξής:

και συγκεκριμένα: 

α) Στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά. 

β) Στις 11:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά. 

γ) Στη συνέχεια και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούμενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές, για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1), και για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορία εξέτασης.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε φύλλα εξέτασης που αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην Ελληνική γλώσσα. Για κάθε ερώτηση υπάρχει μία σωστή απάντηση, που θα πρέπει απαραίτητα να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο (Χ) ή σταυρό (+) ή νί(√) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του φύλλου εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση, ακόμα και εάν βρίσκεται στο σωστό τετραγωνίδιο, λαμβάνεται ως λανθασμένη. Εξυπακούεται ότι για κάθε ερώτηση που έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία απαντήσεις ή για ερώτηση που δεν έχει σημειωθεί καθόλου απάντηση, αυτή λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. 

Η ύλη των εξετάσεων καλύπτει τα θέματα του κεφαλαίου 8.2 της αριθ. ΚΥΑ52167/4683/12 (ΦΕΚ37/τΒ/2012) και είναι σύμφωνη με τη δομή των αντίστοιχων εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Ειδικότερα: 

α. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εξετάζονται σε φύλλο εξέτασης με 25 συνολικά ερωτήσεις. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 21 τουλάχιστον ερωτήσεις. 

β. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1) ή για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7) και εφόσον έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις του αρχικού βασικού προγράμματος εκπαίδευσης, εξετάζονται σε φύλλο εξέτασης με 15 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντίστοιχα ανά κατηγορία εξέτασης. Επιτυχών, για κάθε κατηγορία εξέτασης, θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της αντίστοιχης κατηγορίας. 

γ. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το ανανεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφόσον κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων διαθέτουν πιστοποιητικό σε ισχύ, εξετάζονται σε φύλλα εξέτασης της κατηγορίας του πιστοποιητικού που διαθέτουν το οποίο καταρτίζεται από 15 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχών, θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις. 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολή ΣΕΚΟΟΜΕΕ στην οποία φοιτήσατε ή στο τηλ.: 213 2100628 και στο Email: metaforesat1@patt.gov.gr, ememmou@patt.gov.gr

PreviousNext