Προβληματισμός επικρατεί στην Επιτροπή Μεταφορών της Ε.Ε. μετά το συμπέρασμα μελέτης για το «πακέτο κινητικότητας» που ισχύει από πέρυσι τον Ιούλιο και το οποίο ως πρωταρχικό μέλημα είχε (και έχει) τη μείωση των ρύπων, κυρίως από τα βαρέα οχήματα.

Αυτό το τελευταίο δεν συνέβη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς αντίθετα παρουσιάστηκε αύξηση των εκπομπών CO2 (διοξειδίου του άνθρακα).

Πληροφορίες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR αναφέρουν πως σύντομα θα τεθεί θέμα μερικής αναθεώρησης του «πακέτου κινητικότητας» και προς τον σκοπό αυτό θα κληθούν «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» να συζητήσουν τη διαπίστωση ότι «ορισμένοι κανόνες του πακέτου κινητικότητας δεν συνάδουν με τον στόχο της Ε.Ε. για την επίτευξη μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέχρι το 2050»

Κατά την πρόσφατη μελέτη, προκύπτει σημαντική αύξηση των διεθνών οδικών μεταφορών κατά 4,6%, που σημαίνει ότι μέχρι το 2023 η ρύπανση από τον συγκεκριμένο τομέα θα αυξηθεί κατά 2,9 εκ. τόνους CO2.

Ως κυριότερος λόγος αύξησης της διεθνούς οδικής μεταφοράς αναφέρεται το καμποτάζ, το οποίο στην πράξη, όχι μόνο δεν περιορίζει τις μεταφορές με φορτηγά σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά αντίθετα τις αυξάνει.

Έτσι, «η οδική μεταφορά παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και φέρνει περισσότερα φορτηγά στους δρόμους», αναφέρεται στη μελέτη, χωρίς να παρατηρείται εκτροπή του μεταφορικού έργου από τον δρόμο στον σιδηρόδρομο ή σε άλλα μέσα συνδυασμένων μεταφορών (πλοία, ποτάμιες μεταφορές κ.α.).

Πρακτικά, ο περιορισμός των 3 (από επτά) ημερών για διενέργεια μεταφορών σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., ουδόλως μείωσε τη δραστηριότητα των μεταφορικών εταιρειών, αφού στις τρεις αυτές ημέρες μπορούν να εκτελούν απεριόριστα δρομολόγια.