Τροχοί & TIR

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τετάρτη 24/04/2024 - 16:01
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, την Τρίτη 30/04/2024 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2023-2024. 

Tα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, καλούνται να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Δ/νση Οικονομικών, 3ος όροφος). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επίσης, την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται. 

.

Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται, με ευθύνη των οικονομικών φορέων, μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 11741, γραφείο 305), έως την προηγούμενη της ημερομηνίας διαπραγμάτευσης (Δευτέρα 29/04/2024 και ώρα 15:00).

Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2065622 και E-mail: promna@patt.gov.gr

PreviousNext