Τροχοί & TIR

Ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αγαθών

Οι υπόχρεοι έκδοσης ψηφιακών παραστατικών, ο χρόνος διαβίβασης, οι εξαιρέσεις και η έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων αναμένεται να καθοριστούν σύντομα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Αυτό προβλέπεται
Πέμπτη 16/03/2023 - 16:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι υπόχρεοι έκδοσης ψηφιακών παραστατικών, ο χρόνος διαβίβασης, οι εξαιρέσεις και η έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων αναμένεται να καθοριστούν σύντομα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 37 του σχεδίου νόμου του υπ. Οικονομικών με τίτλο "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις..."το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των υπόχρεων, οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο και ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, ο τρόπος και τα κανάλια διαβίβασης αυτών στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων της παρ. 9Α του 5 ν. 4308/2014.

Σημειώνεται ότι με τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4308/2014 (Α΄251), περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, προστίθενται παρ. 9Α, στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε τώρα στη Βουλή και προβλέπεται ότι "για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων διακίνησης αγαθών των παρ. 8 και 9, τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται ψηφιακά, φέρουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και σημάνσεις και διαβιβάζονται απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)."

PreviousNext