Τροχοί & TIR

Ψηφιακό Υπερ-Δίκτυο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Χρυσό βραβείο για το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ και το Ευρωπαϊκό Έργο NeMO που προωθεί το e-Roaming στην ηλεκτροκίνηση στα πρότυπα της κινητής τηλεφωνίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο κάθε χρήστης μπορεί με μία
Παρασκευή 29/11/2019 - 12:15
Κοινοποίηση στα Social Media

Χρυσό βραβείο για το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ και το Ευρωπαϊκό Έργο NeMO που προωθεί το e-Roaming στην ηλεκτροκίνηση στα πρότυπα της κινητής τηλεφωνίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο κάθε χρήστης μπορεί με μία μόνο σύνδεση σε ένα πάροχο υπηρεσίας, να φορτίζει το όχημά του σε κάθε συνδεδεμένο στο σύστημα σταθμό φόρτισης οποιουδήποτε διαχειριστή, όπου και αν βρίσκεται αυτός.

Με το πρώτο βραβείο της διοργάνωσης «MOBI Grand Challenge Phase II Citopia» τιμήθηκε στο Λος Άντζελες, η ελληνική ερευνητική ομάδα «Ι-SENSE» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, η οποία συντονίζει το Ευρωπαϊκό Έργο NeMO.

Αναλυτικότερα, το Ευρωπαϊκό Έργο NeMO: «Hyper-Network for electroMobility» ανέπτυξε ένα αποκεντρωμένο «Υπερ-Δίκτυο» συνδεδεμένων κόμβων, κατάλληλα εργαλεία και πρωτόκολλα, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικά (σε «κοινή γλώσσα», το πρωτόκολλο NeMo, Common Information Model), να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από πολλαπλές πηγές, αλλά και να δημιουργούν και να παρέχουν σύνθετες, πιο έξυπνες υπηρεσίες.

Επιπλέον, με τη χρήση τεχνολογιών blockchain και hyperldeger δεν χρειάζεται η συγκέντρωση όλης της πληροφορίας κεντρικά, αλλά κάθε κόμβος έχει ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα και τις υπηρεσίες σε όλους τους συνδεδεμένους κόμβους. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων σε μία πόλη, όπως οι διαχειριστές σταθμών φόρτισης (charge points operators - CPO), οι χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, οι πάροχοι ενέργειας και οι πάροχοι υπηρεσιών (electromobility service providers – EMP).

Σημειώνεται, πως το Ευρωπαϊκό έργο NeMO έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική ερευνητική ομάδα I-SENSE, αυτή έχει ως γενικό συντονιστή τον Διευθυντή Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Δρ. Άγγελο Αμδίτη. Την τεχνική επίβλεψη έχει η Δρ. Ευαγγελία Πορτούλη (φωτό από ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ expo), με τους Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Θοδωρή Θεοδωρόπουλο και Γιώργο Δραϊνάκη, να έχουν σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας καθώς συμμετείχαν στην τεχνική υλοποίηση κάποιων πολύ καινοτόμων και δύσκολων εργαλείων του Ψηφιακού Υπέρ-Δικτύου.

Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως το MOBI Grand Challenge (MGC) ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2018 να οργανώνει διαγωνιστικές φάσεις δύο φορές ετησίως, στο πλαίσιο ενός τριετούς τουρνουά. Στόχος της πρόκλησης είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου, αποκεντρωμένου ad-hoc δικτύου blockchain Συνδεδεμένης Τεχνολογίας IoT και Έξυπνων Υποδομών, που θα μπορεί να διανέμει δεδομένα με αξιόπιστο τρόπο, να μετέχει σε συναλλαγές, να συντονίζει συμπεριφορές, βελτιώνοντας συνολικά την ανθρώπινη κινητικότητα.

PreviousNext