ΕΠΙΣΕΥ

Δοκιμές αντοχής χαραδρογέφυρας στην Εγνατία

17/06/2022 - 14:17

Πόσο εύκολο είναι να ελέγξουμε την κατάσταση των υποδομών του οδικού δικτύου, όπως για παράδειγμα μιας γέφυρας, μετά από μια ισχυρή σεισμική δόνηση

Ψηφιακό Υπερ-Δίκτυο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

29/11/2019 - 12:15

Χρυσό βραβείο για το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ και το Ευρωπαϊκό Έργο NeMO που προωθεί το e-Roaming στην ηλεκτροκίνηση στα πρότυπα της κινητής τηλεφωνίας. Αυτό

Το Λιμάνι του Μέλλοντος

11/06/2018 - 14:00

Την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην τεχνολογική επίτευξη του λιμένα του μέλλοντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου «COREALIS»