Σαρωτικοί έλεγχοι φορτηγών στην Ιταλία. Προσοχή στις αργίες. Βλέπε πίνακα

Παρ, 08/07/2022 - 12:17

Την εβδομάδα 13-19 Ιουνίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Ελέγχων της Europol, η ιταλική αστυνομία (Τροχαία αυτοκινητόδρομων) πραγματοποίησε 6.388 ελέγχους φορτηγών εντοπίζοντας 4.190 παραβάσεις.

Από αυτές, 715 αφορούσαν τους χρόνους οδήγησης/ ανάπαυσης, 558 αφορούσαν μη κατάλληλα ή ελλιπή έγγραφα διακίνησης των προϊόντων και 548 παραβάσεις αφορούσαν τεχνικές ελλείψεις των οχημάτων και μη ασφαλή φόρτωση των προϊόντων.

Ακολουθούν 333 παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση ορίων ταχύτητας και 215 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας. Η Ιταλική Τροχαία Αυτοκινητόδρομων αναφέρει, επίσης, 47 παραβάσεις στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 21 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μία υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για συγκεκριμένες παραβάσεις (όπου προβλέπεται) αφαιρέθηκαν 245 άδειες οδήγησης.

Απαγορεύσεις φορτηγών στην Ιταλία

Για την ενημέρωση των Ελλήνων διεθνομεταφορέων, δημοσιεύουμε στη συνέχεια τις αργίες και τις ώρες που απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών πάνω από 7,5 τόνους στην Ιταλία:

 • 2 Ιουλίου (Σάββατο) από 8:00 έως 16:00,

 • 3 Ιουλίου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 9 Ιουλίου (Σάββατο) από 8:00 έως 16:00,

 • 10 Ιουλίου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 16 Ιουλίου (Σάββατο) από 8:00 έως 16:00,

 • 17 Ιουλίου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 22 Ιουλίου (Παρασκευή) από 16:00 έως 22:00,

 • 23 Ιουλίου (Σάββατο) από 8:00 έως 16:00,

 • 24 Ιουλίου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 29 Ιουλίου (Παρασκευή) από 16:00 έως 22:00,

 • 30 Ιουλίου (Σάββατο) από 8:00 έως 16:00,

 • 31 Ιουλίου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 5 Αυγούστου (Παρασκευή) από 16:00 έως 22:00,

 • 6 Αυγούστου (Σάββατο) από 8:00 έως 22:00,

 • 7 Αυγούστου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 12 Αυγούστου (Παρασκευή) από 16:00 έως 22:00,

 • 13 Αυγούστου (Σάββατο) από τις 8:00 έως τις 10:00,

 • 14 Αυγούστου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 15 Αυγούστου (Δευτέρα, αργία) από 7:00 έως 22:00,

 • 20 Αυγούστου (Σάββατο) από 8:00 έως 16:00,

 • 21 Αυγούστου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00,

 • 27 Αυγούστου (Σάββατο) από 8:00 έως 16:00,

 • 28 Αυγούστου (Κυριακή) από 7:00 έως 22:00.