Σκληραίνει τη στάση της η Ε.Ε. Απαιτεί καθολική εφαρμογή της απόσπασης οδηγών

Παρ, 25/02/2022 - 10:17

Την καθολική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την απόσπαση των οδηγών απαιτεί η Ε.Ε. και επαναλαμβάνει την προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη για την τήρηση του μέτρου χωρίς εξαιρέσεις.

Αφορμή για την «απειλή» αυτή της Ε.Ε. στάθηκε η απόφαση της Δανίας να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος δύο μηνών χωρίς την επιβολή προστίμων, καθώς και για την ανοχή που επιδεικνύουν ορισμένες ακόμη χώρες.

1

Από την πλευρά της η Ε.Ε. υποστηρίζει ότι αφενός δόθηκε μεγάλος χρόνος ως μεταβατική περίοδος εφαρμογής του μέτρου και αφετέρου η πληροφόρηση που παρείχε και παρέχει μέσω των επίσημων ιστοσελίδων της Ε.Ε. δεν δικαιολογεί καθυστερήσεις εκ μέρους των κρατών-μελών, ούτε ανοχή στην παραβατικότητα. Για τον λόγο αυτό, με επιστολή της προς τα κράτη-μέλη διευκρινίζει ότι «ο μη καταλογισμός κυρώσεων λόγω έλλειψης εθνικής νομοθεσίας και η εφαρμογή διαφορετικών μέτρων ως προς την υποβολή των δηλώσεων απόσπασης παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ».

Στο σημείο αυτό, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει το πλαίσιο για την απόσπαση οδηγών φορτηγών όσο και των πούλμαν που εκτελούν διεθνείς επιβατικές γραμμές. Βλέπε εδώ για τις εμπορευματικές μεταφορές και εδώ για τις επιβατικές μεταφορές.

Τέλος, με αφορμή ερωτήματα αναγνωστών του Τ.Τ. επαναλαμβάνουμε πως το μέτρο της απόσπασης δεν ισχύει για αυτοαπασχολούμενους οδηγούς.

1