Έληξε η απεργία των αυτοκινητιστών ΦΔΧ, που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά Βωξίτη για λογαριασμό της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.», η οποία είχε απαιτήσει τη μείωση του κομίστρου κατά 5%.

Μετά την καθολική συμμετοχή των μεταφορέων στην απεργία, η εταιρεία υποσχέθηκε τη μη μείωση του κομίστρου. Πληροφορίες, μάλιστα, του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR αναφέρουν, ότι τα χωματουργικά φορτηγά του σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» θα έχουν αυξημένο μεταφορικό έργο, το οποίο θα προέλθει από τη λήξη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και φορτηγών άλλων περιοχών.