Πρόβλημα στη γέφυρα του Ρήνου Α40

Τρί, 12/02/2019 - 13:44
Χάρτης της περιοχής κοντά στο Neuenkamp της Γερμανίας, όπου βρίσκεται η γέφυρα του Ρήνου Α40.

Η γέφυρα του Ρήνου κοντά στο Neuenkamp έχει κλείσει λόγω ζημιάς, για οχήματα με φορτίο κατ’ άξονα άνω των 11,5 τόνων. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση στην απαγόρευση, η Straßen NRW έχει εγκαταστήσει μια πλάστιγγα που έχει συνδεθεί με μπάρα φραγμού.

Αναλυτικότερα, τα φορτία κατ’ άξονα καταγράφονται κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Αν το φορτίο κατ’ άξονα είναι μεγαλύτερο από 11,5 τόνους, μία μπάρα θα εμποδίσει το εν λόγω όχημα να συνεχίσει την πορεία του προς τη γέφυρα. Στη συνέχεια, το όχημα θα πρέπει να εγκαταλείψει τον αυτοκινητόδρομο και να ξαναζυγιστεί σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο parking. Εάν επιβεβαιωθεί το υπερβάλλον βάρος, δεν θα του επιτραπεί να συνεχίσει τη διαδρομή του. Η επαναζύγιση διεξάγεται με νομική ιδιότητα από την αστυνομία / Ομοσπονδιακό Γραφείο Μεταφορών Εμπορευμάτων (BAG) και η παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο. Στο φορτηγό δεν θα επιτραπεί να διασχίσει τη γέφυρα.

Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί το υπερβάλλον βάρος, θα επιτρέπεται αμέσως στο όχημα να διασχίσει τη γέφυρα. Τα φορτηγά μπορούν να διέλθουν μέσα από το σύστημα ζύγισης και φραγμού (μπάρες) με ταχύτητα 40 χλμ./ώρα. Τα φορτηγά που διαθέτουν επιτρεπόμενα βαρύτερα φορτία κατ’ άξονα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.