Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων καθώς και για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021.

Επιπλέον, προβλέπεται η εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας στα συνοριακά σημεία εισόδου στη χώρα, η προμήθεια γεφυροπλάστιγγων σε 5 Τελωνεία για τον έλεγχο των υπέρβαρων, ενώ προβλέπεται και διαδικασία βιντεοσκόπησης των τελωνειακών ελέγχων δίωξης.

Μεταξύ των φορολογικών ελέγχων που προγραμματίζονται από την ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται και 9.000 τελωνειακοί έλεγχοι με τη χρήση των συστημάτων ελέγχου X-rays. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν 630 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, 170 έρευνες οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ και εξαφανισμένους εμπόρους, 8.000 έλεγχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τέλος, μέσα στη χρονιά αυτή προβλέπεται η ολοκλήρωση της ψηφιακής διασύνδεσης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με τις άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους.