Με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη συγκροτήθηκε η Κυβερνητική Επιτροπή για την οδική ασφάλεια με σκοπό τη διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία, αξιολόγηση και αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού των δράσεων στο πεδίο της οδικής ασφάλειας.

Η Κυβερνητική Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α) Τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα μεταφορών, ως Πρόεδρο,

β) τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την αντεγκληματική πολιτική, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας,

δ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,

ε) τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής, και

στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, ως μέλη.

Το κυριότερο έργο της επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση προτάσεων για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, καθώς και των κανονιστικών πράξεων και άλλων κειμένων για την οδική ασφάλεια.