Τροχοί & TIR

Σύμβαση ΟΑΣΘ με υπεραστικά ΚΤΕΛ 

Εγκρίθηκε από το Υπ. Μεταφορών η ανάθεση εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης Ο.Σ.Ε.Θ. (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) από τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., μέσω υπογραφής σύμβασης, χρονικής διάρκειας ενός έτο
Πέμπτη 29/12/2022 - 07:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίθηκε από το Υπ. Μεταφορών η ανάθεση εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης Ο.Σ.Ε.Θ. (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) από τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., μέσω υπογραφής σύμβασης, χρονικής διάρκειας ενός  έτους, εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου στον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. και Ν. ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε..

 Τα λεωφορεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ θα εκτελέσουν 18.420.000 οχηματοχιλιόμετρα έναντι δαπάνης 35.341.000,00 € για το έτος 2023.

Οι λεωφορειακές γραμμές, οι διαδρομές, ο αριθμός των δρομολογίων και των οχηματοχιλιομέτρων, δύνανται να τροποποιηθούν αναλόγως του σχεδιασμού και των λειτουργικών αναγκών του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., χωρίς αύξηση της παραπάνω πίστωσης.  

 

PreviousNext